2423 Oak Nycteoline Nycteola revayana

©Philip Strickland

2423 Oak Nycteoline Nycteola revayana (Kildare)

Family: Noctuidae   Flight Period: May-Sept   Distribution: Scarce, Hibernates


  • 2423 Oak Nycteoline Nycteola revayana
  • 2423 Oak Nycteoline Nycteola revayana
  • 2423 Oak Nycteoline Nycteola revayana
  • 2423 Oak Nycteoline Nycteola revayana
  • 2423 Oak Nycteoline Nycteola revayana